INTERNATIONAL TRANSPORT CO.

Gümrük İşlemleri

• İthalat Gümrük İşlemleri
• İhracat Gümrük İşlemleri
• Transit Gümrük İşlemleri
• Serbest Bölge Gümrük Uygulamaları
• Serbest Bölge Dış Ticaret Uygulamaları Bölgeye Mal Girişi, Talep, Stok Takibi
• Dahilde işleme rejimi gümrük işlemleri ithalat, ihracat, belge, kapatma, teminat çözümü
• Antrepo, Gümrük İşlemleri
• Özet Beyan Gümrük İşlemleri
• Eşyanın Kıymeti Hakkında Bilgilendirme ve İtiraz Dilekçeleri Hazırlama
• Hariçte İşlemi Rejimi Gümrük İşlemleri
• Bağlayıcı Tarife Bilgisi
• Bağlayıcı Menşe Bilgisi
• İl Tarım Müdürlükleri Kontrol Belgeleri Tanzimi ve Takibi
• Zirai Karantina Müdürlüğü Sağlık Sertifikaları Tanzim ve Takibi